เกาะติดสถิติทุกชั่วโมงและตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนน 7 วันอันตราย

เสียชีวิต , อุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ช่วง 7 วันอันตรายนั้น  จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 2 มกราคม 2553 เวลา 11.30 น. พบอุบัติภัยทางถนนทั้งหมดถึง 2,473 ครั้ง มีจำนวนผู้บาดเจ็บต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 2,656 ราย และมีผู้เสียชีวิตมากถึง 228 ราย  โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างเสียชีวิตไปแล้ว  10 ราย

          เพื่อส่งข่าวเผยแพร่ถึงเครือข่าย หรือส่งต่อหรือเผยแพร่ข่าวสารนี้  โดยเกาะติดสถิติทุกชั่วโมงและตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ที่ http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/   

 

“ เป็นสมาชิกรับข่าวจากเรา  ไม่ตกข่าวแน่นอน “

 

           กรมควบคุมโรค  ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

 

เภสัชกรเชิดเกียรติ   แกล้วกสิกิจ / ข่าว

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)