ชีวิตคู่…จะดูดี

ชีวิตคู่…จะดูดี

ชีวิตคู่เป็นชีวิตที่มีพื้นฐานเดิมต่างกัน…แต่ปรารถนาและต้องการอยู่ร่วมกัน จากการสังเกตของบุคคลหลายท่านกล่าวว่าจะดูชีวิตคู่ของใครจะเป็นอย่างไรจะไปทางไหนให้ดูที่ สามปีแรก ถ้าด่าหรือตีกันก็จะด่าหรือตีกัน ถ้าโกหกหรือไม่ไว้ใจกันก็จะโกหกหรือไม่ไว้ใจกัน ฯลฯ เป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตคู่   

เวลา สามปีแรก เป็นเวลาที่คนสองคนปรับตัวเข้าหากัน ความจริงของนิสัยก็จะเริ่มออกมาเพื่อให้คู่ได้รับรู้เพื่อปรับตัว ถ้าปรับไม่ได้ก็จะต้านกันอยู่ตลอด เป็นเหตุของลักษณะพฤติกรรมแต่ละคู่…บางคู่ปรับไม่ได้ถึงกับต้องแยกทางกัน

@ ช่วงดูใจ

…ให้คู่ของเรารู้จักตัวตนของเราให้มากที่สุด เรียนรู้สิ่งซ่อนเร้นในตัวเขาให้ได้มากที่สุด “อย่าอดเหล้าเอาเมีย หรือ อดเล่นไพ่เพื่อเอาผัว”…

…ฝึกใช้เหตุผลให้มากที่สุดเพื่อหาจุดหรือข้อตกลงร่วมกัน…

@ ช่วงคู่ชีวิต

…ศึกษาธรรมะการดำเนินชีวิตคู่ เช่นมงคลชีวิต 38  ฆราวาสธรรม ฯ แล้วฝึกปฏิบัติ…

…ใช้เหตุผลตลอดเพื่อหาจุดหรือข้อตกลงร่วมกันเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกัน…

…การนิ่งสงบอย่างผิดปกติเป็นการแสดงออกให้…คู่ชีวิต…รับรู้ถึงความไม่พอใจหรือถูกล้ำเส้นกติกา…ดีกว่าการถกเถียงกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของลาวัลย์ความเห็น (0)