ท่านผู้อ่านหลายท่านคงได้เคยเห็นบันทึกเกี่ยวกับ อาจารย์อายุ นามเทพ ที่ดิฉันนำเสนอไว้ในบล็อก ข่าวประกาศ & คู่มือการใช้ แห่งนี้

ที่มาของบันทึกนั้นมาจาก บันทึกนี้ของอาจารย์แหวว และทำให้เกิดบล็อกของความรู้ด้าน คนไร้รัฐ หรือ คนไทยไร้สัญชาติ เช่น บล็อกของ คุณชลฤทัย หรือ ที่อาจารย์แหววรวมไว้ที่แพลนเน็ต คนทำงานเพื่อคนไร้สัญชาติ

...

อาจารย์อายุ นามเทพ เป็นบุคคลากรแห่งความรู้ด้านคนตรีของไทย และเป็นนักวิชาการไร้รัฐ และเนื่องจากท่านไม่มีสัญชาติ จึงประสบปัญหาในการนำนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพไปแข่ง Olympic ร้องประสานเสียงที่ประเทศจีน

อาจารย์แหววและทีมงานช่วยอาจารย์อายุเรื่องการขอสัญชาติไทยมาโดยตลอดนานนับปี จนวันที่อ.อายุ ต้องทำเพื่อชาติไทยโดยการนำเยาวชนไทยไปเผยแพร่ความเป็นไทยและแสดงพลังไทยในการแข่ง Olympic ดังกล่าว

หนึ่งเสียงของอาจารย์แหววป่าวประกาศของความช่วยเหลือผ่าน GotoKnow และได้รับการตอบรับด้วยข้อคิดเห็นต่างๆ จากสมาชิก GotoKnow และท่านอื่นๆ อย่างมากมาย เช่นที่

เป็นบทพิสูจน์ถึงประโยชน์ของ GotoKnow เพื่อเป็นเวทีเสวนา และ เครื่องมือเพื่อการจัดการความรู้ค่ะ

เสียงประชาชนเหล่านี้ผนวกรวมกับอีกหลายกำลังจากที่ต่างๆ ช่วยเป็นเหมือนแรงกำลังใจให้ อ.อายุ ได้เดินทางไปจีน และ คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จเป็นเหรียญทองแดงระดับ Olympic กลับมาถึง 2 รางวัล (http://gotoknow.org/file/tag/อายุ+นามเทพ) และ อ.อายุก็ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยได้อย่างสวัสดิภาพ

และการไร้สัญชาติของอ.อายุ ยังได้รับการตอบรับจาก มท.๑ ซึ่งอนุญาตให้ อ.อายุ ได้สัญชาติไทย โดยวิธีการสำหรับคนต่างด้าวพิเศษ

... ดิฉันเขียนบันทึกนี้ขึ้น โดยความรู้สึกตื้นตันใจและอิ่มเอมแทนอ.อายุ บุคคลากรแห่งความรู้ด้านดนตรีของไทยที่ได้ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักของอาจารย์ ดิฉันขอเป็นตัวแทนชาว GotoKnow ให้กำลังใจกับอาจารย์อายุ นามเทพ และ อาจารย์แหวว (รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร) และทีมงาน ต่อไปค่ะ ...