GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

ระเบียบปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนกเข้ามารับการตรวจรักษาจากสถาบัน

ข้อควรปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง คือ

1. ห้องบัตร ควรซักประวัติรายละเอียด ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ป่วยให้ชัดเจน หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อการควบคุมโรคในชุมชน

2. เจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยนอกควรตรวจสอบ ชื่อที่อยู่ปัจจุบันจากผู้ป่วยหรือญาติซ้ำ  เพื่อความถูกต้อง ในการรายงานโรค

3.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การเฝ้าระววังโรค
หมายเลขบันทึก: 41689
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)