การจัดการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา สำหรับผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา (22 - 23 ก.ค.) ได้มีโอกาส จัดกระบวนการเรียนรู้ เพศศึกษาสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่น หัวข้อ "เลี้ยงลูกอย่างไรให้ไกลเอดส์" โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัด เพื่อ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้านเพศ ทั้งด้านความเชื่อ ทัศนะ ค่านิยม และข้อเท็จจริงต่างๆ ในเรื่องเพศ รวมทั้งการเพิ่มการสื่อสารกันระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ไม่มีการตัดสินถูก ผิด ทุกความเห็นล้วนมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การจัดครั้งนี้ มีทั้งผู้ปกครอง และเยาวชน เข้ารับการเรียนรู้ร่วมกัน

 

          บรรยากาศของการเรียนรู้ ในช่วงแรกก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ละลายพฤติกรรมของผู้เข้ารับการเรียนรู้ โดยการใช้กิจกรรมต่างๆ เข้ามา และเป็นการสร้างกติกา ของการอยู่ร่วมกันในห้องประชุม ทั้ง 2 วัน ของการเรียนรู้ โดยกติกาทั้งหลายจะต้องออกมาจากผู้เข้ารับการเรียนรู้เอง ไม่ใช่เป็นการชี้นำ จากวิทยากร หลังจากนั้นก็จะดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้

          เป็นที่น่าสังเกตว่า เยาวชนของเราทุกวันนี้ เรียนรู้ข้อมูลด้านต่างๆ โดยเฉพาะ เรื่องเพศจาก เพื่อน หรือเวบไซต์ต่างๆ มากกว่าผู้ปกครอง หรือครูอาจารย์ และจากข้อมูลของการจัดการเรียนรู้ ใน 2 วันที่ผ่านมา ก็ พบเช่นนั้นจริงๆ เพราะข้อมูลบางอย่างที่ผู้ปกครองไม่ทราบ ไม่รู้ ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่คนทีสามารถตอบได้ถูกต้อง คือ บุตรหลาน หรือเยาวชนที่นั่งอยู่ข้างๆ เขานั่นเอง และเมื่อถามเยาวชน เหล่านั้นว่า ได้ทราบข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งใด เด็กๆ ก็จะบอกว่า จากเพื่อน หรือไม่ก็อ่านหนังสือ หรือบางครั้งก็ดูจากอินเตอร์เน็ตบ้าง

          ก็เป็นที่ทราบกันดีอยูแล้วนะคะ ว่าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ที่เด็กๆ หรือเยาวชนของเราได้เรียนรู้มานั้น มีทั้งข้อเท็จจริง และความเชื่อปะปนอยู่ เราจะปล่อยให้เด็ก และเยาวชนของชาติ ต้องเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้ด้วยตัวเขาเองงั้นหรือ

          ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายคะ อย่าปล่อยให้เยาวชน ของชาติ ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว หรือเรียนรู้โดยลำพังอีกเลย เราต้องรู้เท่าทัน และรู้รอบ เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพราะโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว