Tag ranking & Text statistic in gotoknow ใครใส่จำนวนคำในป้าย (tag) มากที่สุด (70 อันดับ)

จัดอันดับจำนวนคำที่ใส่ในป้าย

รายงานการสำรวจสถิติ การใส่ ป้าย (tag) คำสำคัญ คำหลัก  โดยสุ่มจาก 70 ผู้ใช้ แล้วดูจากหน้าประวัติของแต่ละท่าน ซึ่งจะมี เมฆความรู้ copy มานับจำนวนคำและจำนวนอัีกขระทั้งหมดผ่านโปรแกรม NoteTabได้ผลดังนี้


อันดับ    ชื่อ    จำนวนคำ    จำนวนอักขระ

1. beeman - สมลักษณ์ (ลักษณวงศ์) วงศ์สมาโนดน์    835    8004

2. Prof. Vicharn Panich    743    7972
3. รศ.นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ - JJ    644    6489
4.ชายขอบ อนุชา หนูนุ่น    534    4907
5. นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์    477    3771
6. นายบอน!    434    4161
7. นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ    422    3739
8. ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร    400    3968
9. ดร. จันทวรรณ น้อยวัน    382    3335
10. นาง มาลินี ธนารุณ    356    3879

11    วัลลา ตันตโยทัย    209    2000
12    โอ๋-อโณ อโณทัย โภคาธิกรณ์    200    1868
13    Dr.Ka-Poom นิภาพร ลครวงศ    194    1938
14    รุจโรจน์ แก้วอุไร    179    1577
15    สิงห์ป่าสัก    139    1331
16    ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์    138    1233
17    จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร    135    1411
18    ออต สำรวย เย็นเฉื่อย    132    1378
19    Panda Onnop Wara-Aswapati    131    1111
20    อิสรชน - นที อนุกานนท์    125    980

21    ขจิต ฝอยทอง    118    1044
22    คนไร้กรอบ - วรภัทร์ ภู่เจริญ    111    1084
23    พี่เม่ย ชวดี นพรัตน์    109    1094
24    ลิขิต  กรวีร์ โภคะศฤงคาร     109    929
25    ศศิธร ติณะมาศ    103    1358
26    นางสาว หทัย/จิรา เหมทานนท์/กาญจนภักดิ์    102    821
27    Mr. tanu polbhun    101    1004
28    นาย ภีม ภคเมธาวี    100    946
29    หญิง,อ้อ,อ้อม สคส    88    682
30    เมตตา ชุมอินทร์     85    942

31    Thawat Mr Thawat Matte     73    656
32    Dr. Phichet Banyati    71    654
33    นายก๊อต - ว่าที่ร้อยตรี จิรศักดิ์ กรรเจียกพงษ์    67    614
34    @ wichit chawaha    64    709
35    ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด    64    615
36    - june - - k-jira    60    524
37    ชาญวิทย์-นครศรีฯ    58    654
38    Handy พินิจ พันธ์ชื่น    55    409
39    บวร    53    460

40    ดร. กานดา รุณนะพงศา    52    410
41    "คนเขียนข่าว" สมัทรชา เนียมเรือง    45    433
42    นาง สิริพร กุ่ยกระโทก    45    472
43    Dr. อัจฉรา เชาวะวณิช    42    426
44    นางสาว วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ    42    436
45    umi    41    550
46    ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์    41    594
47    audit3. krittayawadee gatewongsa    39    367
48    ภูคา ประสุข โฆษวิฑิตกุล    38    366
49    ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม    38    270

50    สำนักงานก.พ.เครือข่าย ม.ขอนแก่น    38    277
51    นางสาว พิไล อุปัญ    38    385
52    คุณ สุวรรณา นุ่มพิษณุ    34    330
53    ญิฮาด ภาลาวัน    33    303
54    สุชานาถ บุญเที่ยง    28    229
55    นางสาว สรินยา กิจประยูร    24    222
56    MS Charatsri Chutachindaket    23    211
57    ใบบุญ บุญ ชฎาศิลป์    22    173
58    เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี    20    190
59    ศันสนีย์ บุญส่ง - ไออุ่น    19    186

60    นมินทร์ (นม.)    18    204
61    วิมลศรี ศุษิลวรณ์    17    141
62    สายลับ007_Student Ph.D.(IT)_Nongnew    13    115
63    นายอำนาจ แสงสุข - น.เมืองสรวง    12    130
64    เรือจ้าง นาย พิชัย เล่งพานิชย์     10    89
65    นางสาว สิรินธร วงษ์ชาลี    10    110
66    นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม    9    128
67    สมบัติ บุญงามอนงค์    8    71
68    MOLLY มัลลิกา แก้วเกิด    8    83
69    นางสาว จารุณี ซามาตย์    2    21
70    Mr. sutthinun pratchayapruet    1    14

รวบรวมถึงเวลา 12.30 น.วันที่ 30 ก.ค. 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking#tag#ป้าย

หมายเลขบันทึก: 41680, เขียน: 30 Jul 2006 @ 12:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เรื่องป้ายนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆ ค่ะ ดิฉันยังคงต้องทำระบบให้เข้าใจได้ง่าย และใส่ technical terms เหล่านี้ไว้จะได้กระตุ้นการใส่ป้ายกันมากยิ่งๆ ขึ้น เพราะป้ายจะช่วยในการจัดการกลุ่มความรู้ได้โดยอัตโนมัติ และได้ผลลัพท์ที่ตรงกับการค้นหาค่ะ

ยังมีลูกเล่นอีกเยอะค่ะที่จะนำมาใช้เกี่ยวกับป้าย เช่น
ป้ายล่าสุด
ป้ายที่ใหญ่ที่สุด
รวมป้าย
เชื่อมโยงป้าย
และในที่สุดจะมี แนะนำป้ายอัตโนมัติ

ป้ายสำคัญมากครับ หากเราต้องค้นหา ความรู้ ที่เราต้องการ

สังเกตจาก กูเกิ้ล ที่หลายๆท่านต่าง search เข้ามา นี่เองเป็นความสุดยอดของ Gotoknow

....

สถิติน่าสนใจมากครับ...ขอบคุณครับ 

เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณนายบอน นักสถิติประจำ GotoKnow ของเรามากครับ
เขียนเมื่อ 
ยอดเยี่ยมค่ะ  คุณบอน