We love the king # 32 บันทึกไว้ในใจราษฎร์

  ติดต่อ

*     
*กล่าวกันว่า ภาพถ่ายหนึ่งใบ สามารถทดแทนคำพูดได้นับพันคำ... *

ยิ่งหากภาพถ่ายใบนั้นเต็มล้นด้วยเรื่องราวของความผูกพัน ก็ยิ่งมีค่าทบเท่าพันทวี

ในบรรดาภาพถ่ายทั้งหลาย อาจกล่าวได้ว่าภาพที่อยู่ในความสนใจของคนไทยมากที่สุดภาพหนึ่ง ก็คือ
ภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ จนถึงปัจจุบันคือปี พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นปีที่ทรงครองราชย์มาครบ ๖๐ ปี
ช่างภาพส่วนพระองค์และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ คงได้ฉายพระรูปของพระองค์ไปแล้วนับหมื่นนับแสนภาพ

ที่สำคัญ ในจำนวนภาพถ่ายมากมายเหล่านั้น ยังมีภาพที่สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นได้เสมอ ไม่
ว่าเมื่อไร และไม่ว่าจะเคยได้เห็นมาแล้วสักกี่ครั้งก็ตาม

กล่าวอย่างสามัญที่สุด--นั่นคือภาพ “ในหลวง” กับ “ประชาชน” ของพระองค์

ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี สำนักนายกรัฐมนตรีได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ท่ามกลางราษฎรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ
จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ภาพ ออกสู่สายตาสาธารณชน เพื่อตามหาบุคคลในภาพที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ ใกล้ชิด

หลังจากข่าวดังกล่าวเผยแพร่ออกไป และ “บุคคลในภาพ” ได้ทยอยกันออกมาปรากฏตัวต่อสาธารณะ
เรื่องราวเบื้องหลังภาพถ่ายอันทรงคุณค่าเหล่านั้นก็ได้รับการรื้อฟื้นขึ้นบอกเล่าอีกครั้ง--เรื่องราวที่
ไม่เพียงถ่ายทอดให้เราได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกระ
ทำเพื่อประโยชน์สุขของทวยราษฎร์ หากยังแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างในหลวงกับ
ประชาชนของพระองค์

ภาพถ่ายชุดนี้ รวมถึงภาพอีกจำนวนมากที่บรรดาผู้ที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในวาระต่าง ๆ และบันทึกภาพไว้ พากันทยอยนำมาเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนอย่าง
ไม่ขาดสาย จึงเปรียบได้กับบันทึกแห่งยุคสมัยที่จารึกความผูกพันระหว่างในหลวงกับคนไทยตลอดช่วงระยะเวลาอันยาวนาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 41677, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:29:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ในหลวง#เฉลิมพระเกียรติ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)