๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน

     วันนี้ข้าพเจ้าและครูเหนี่ยวปฏิบัติงานที่ กศน.ตำบลกุดเค้าในช่วงเช้า พอช่วงบ่ายได้รับการประสานงานเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล สู่การเรียนรู้แบบยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ณ กศน.ตำบลขามป้อม

     คณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากคณะครู กศน.อำเภอพระยืน พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายและเทคนิควิธีการการทำงานที่ประสบผลสำเร็จ อีกทั้งดูงานในส่วนต่าง ๆ ของ กศน.ตำบลขามป้อม ดังนี้

 

 

 

     ทุกกิจกรรมเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง... กศน.อำเภอมัญจาคีรี ขอขอบคุณ กศน.อำเภอพระยืนมากค่ะ ที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นและเสียสละเวลาแนะนำวิธีในการทำงานที่ดีให้กับเรา แล้วเราจะนำความรู้นี้ไปปฏิบัติตามให้เกิดผลนะค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งนะค่ะ เพื่อน ๆ ชาว กศน.

ขอบคุณค่ะ