วันนี้ 29 ก.ค.49 ได้มาอบรม gotoknow.org ดีใจที่ได้รู้จัก gotoknow.org ขอบคุณคณะผู้จัดการอบรมค่ะ ที่เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ให้กับสมาชิก ขอบคุณจริงๆ ค่ะ