เวลา 08.45 น. เดินทางมา ม.อ.เพื่อนำหนังสือไปคืน ณ หอสมุดผลักประตูแต่ประตูไม่ยอมเลื่อน หันไปมองผู้ที่นั่งอยู่ ทุกสายตาก็จ้องมองผมอยู่ด้วยความคิดที่ว่า "ไม่รู้เวลาหรืองัย" พร้อมได้ยินเสียงหวานๆ จากโต๊ะไหนก็ไม่ทราบบอก "หออสมุดยังไม่เปิดค่ะ" ฮืม... ไม่รู้จะเอาหน้าไปฝากไว้ที่ไหนดี ได้แต่ส่งยิ้มให้หนึ่งครั้งพร้อมคำขอบคุณส่งไปยังกลุ่มคนที่นั่งรอบริเวณนั้น แล้วเดินไปนั่งรอเหมือนคนอื่นๆ หน้าอายจริงๆ