ในปีที่ผ่านมาผมได้ทำนาคนเดียวได้ทั้งหมดในพื้นที่ ๑๖ ไร่ แบบไม่ไถ ไม่ดำเช่นเดิม

แปลงที่ ๒ ที่เป็นแปลงกลางพื้นที่ จำนวน ๖ ไร่กว่าๆ

Large_rice2y2010

 • เป็นแอ่งมีความชื้นมากหน่อย
 • ผมกำจัดหญ้าหมดแล้ว
 • ได้หว่านข้าวเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ จากมะลิแดงที่เมล็ดหักง่าย เป็นกุหลาบแดงที่หักยาก (ทำให้ข้าวที่สีแล้วดูสวย เปอร์เซ็นต์ข้าวสีได้ที่ ๗๐ % และตามใจลูกค้าที่ชอบรับประทานข้าวไม่หัก) ตั้งแต่วันพืชมงคล ตามมหาฤกษ์ทางการเกษตรของประเทศไทย
 • ที่สามารถเกี่ยวได้ประมาณกลางพฤศจิกายน ที่ผมได้จ้างคนเกี่ยว ๒ วัน ทิ้งไว้ ห้าวัน แต่ทางชลประทานได้ปล่อยน้ำลงมาท่วมนาผม ทำให้ผมต้องไปหาเรือขนข้าวแช่น้ำออกจากนา เกือบจะเสียหาย แต่ก็ต้องหาคนมาช่วยขนอย่างเร่งรีบ

Large_plot2harvest

เกี่ยวข้าววันที่ ๖ พย ๕๓

Large_floodplot2

น้ำท่วมข้าวที่เกี่ยวแล้วต้องใช้เรือขนข้าว

นวดแล้วได้ข้าวประมาณ ๕๐๐ กก/ไร่

แปลงที่ ๓ เป็นแปลงที่ค่อนข้างสูง ดินแห้งง่าย แตกระแหงมาก

 

Large_rice3y2010d

 • พื้นที่ ๕ ไร่ ผมได้ลองหว่านข้าวตามรอยแตกระแหง
 • ปรากฏว่าข้าวงอกได้ เป็นกล้ารอฝน เมื่อฝนมาก็โต แตกกอและให้ผลผลิตดีพอๆกับการดำ
 • เพราะรอยแตกระแหงมีระยะห่างกันพอๆกับการดำนา
 • ปลูกข้าวพันธุ์หอมนิล
 • มีคนมาขอซื้อทั้งนา ข้าว ปลา และต้นไม้ เลยไม่ได้ประเมินผลผลิต

แปลงที่ ๑ ที่กึ่งดอนกึ่งลุ่ม มีหญ้ามาก จากข้อผิดพลาดนำแกลบโรงสีมาหว่าน ตั้งแต่ปีแรก

Large_rice1y2010mow

 • ผมตัดสินใจใช้ช่วงแล้งกำจัดหญ้า โดยการตัดเมื่อเริ่มออกดอก
 • จนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม จึงมีน้ำแช่ให้หญ้าตาย

Large_plot1readytosow

แปลง ๑ หลังแช่น้ำให้หญ้าตาย และหว่านข้าวแล้ว

Large_plot1

แปลง ๑ หลังหว่าน ๒ สัปดาห์

 • ได้หว่านข้าวมะลิแดง วันที่ ๑๖ สิงหาคม แต่ก็มีฝนตกชุกมาก ทำให้น้ำท่วมกล้าข้าวเสียหายไปบางส่วน
 • เหลือพื้นที่เก็บเกี่ยวประมาณ ๒ ไร่กว่าๆ
 • ข้าวหว่านล่าช้า ไม่ทันแตกกอก็ออกรวง จึงโตไม่มาก
 • เกี่ยวข้าวประมาณต้นธันวาคม
 • ได้ผลผลิตประมาณ ๓๐๐ กก/ไร่

สรุปว่าได้ข้าวพอกิน พอขายประมาณ ๒ ตันกว่าๆ ไปอีกหนึ่งปี และสามารถผ่านวิกฤติฝนแล้งและน้ำท่วมได้อย่างหวุดหวิด

ตอนนี้ผมมีพันธุ์ข้าวแจกพรรคพวกได้คือพันธุ์กุหลาบแดง มะลิแดง จำกัดไม่เกิน ๑ กก ต่อคน

และทีเด็ด ข้าวหอมนิลพันธุ์ที่ทนแล้ง และทนน้ำท่วมได้ดีกว่าพันธุ์อื่นๆ แต่กำลังขยายพันธุ์อยู่ มีแจกเล็กน้อยคนละ ๑ เมล็ด พร้อมวิธีการที่จะสามารถนำข้าว ๑ เมล็ด ไปปลูกให้ได้ ๑๐ ไร่ ภายในเวลา ๑ ปี ครับ