ยามเย็นของวันพุธที่ 15 ธ.ค. 53 พวกเราไปถึงวัดปี่นบังอร  ( WAT  PIN  BANG  ONN

Thai  Buddhist  Temple  379 Jalan  Masjid  Negari , Penang . MALAYSIA. ) รัฐปีนัง สิ่งแรกที่เราทำคือการเข้าไปกราบไปสนทนาสมภารวัดชื่อพระครูปัญญาศาสนานุรักษ์...และเป็นที่พักค้างแรมในค่ำคืนนั้นเอง...

ที่นี่เคยมีคนสยามอพยพมาจากแถบทะเลอันดามันเป็นคนจีนพ่อค้าส่วนมากมาอยู่เกาะหมาก ( ปีนัง ) แล้วสร้างวัดเป็นศูนย์กลางตั้งแต่สมัยอยุธยามาแล้วช่วงพอเกิดสงครามก็หนีไปทางเหนือทิ้งวัดให้อยู่ลอย ๆ ตอนนี้คนจีนเข้ามาวัดพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วเขามาไหว้พระพุทธรูปขอพรอ้อนวอนแล้วก็ไป เขาไม่ได้มาหาพระสงฆ์เหมือนคนไทยเข้าวัดนะ

วัดนี้เก่าแก่สมภารเป็นเจ้าคณะของรัฐนี้

มีเจดีย์ย่อมุม 12 เหมือนเจดีย์รอบโบสถ์วัดโพธิ์ท่าเตียน

โบสถ์หลังคาทรงจีน

มีรูปมังกรเป็นช่อฟ้า

วัดนี้ท่านสมภารเล่าว่าเป็นที่เผาศพอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่ชื่อ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ( ก้อน  หุตะสิงห์ ) ท่านเกิดเมื่อ 15 ก.ค. 2427 เกิดที่จังหวัดพระนคร บิดาชื่อนายฮวด  มารดาชื่อนางแก้ว  ท่านลาลับโลกไปที่เกาะปีนังเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2491 และในภาพคือสถานที่เก็บกระดูกอยู่ริมกำแพงวัดปิ่นบังอรนั้นเอง มีหญ้ารกไร้คนเหลียวแล อาจเป็นเพราะอยู่ไกลแสนไกล...

ยูมิและเพื่อน ๆ ได้ไปยืนสงบคารวะสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์แห่งนี้...ก่อนอำลาไป

แง่คิด...คนเราเหลือเพียงเงาแห่งคุณงามความดีเท่านั้นที่ฝากเอาไว้ในโลกา...ในความเป็นคนด้วยกันนั้นต้องรักษาความรู้สึกที่ดี ๆ มีต่อกันเอาไว้ตราบนานเท่านาน...