ศึกษาดูงานภาคอีสาน

ปิยฉัตร
เสอเพอโมเดล

ศึกษาดูงานภาคอีสาน 3-10 ธันวาคม 2553

            การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนนั้น ภาพรวมแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของเด็ก ทั้งที่ดี และที่มีปัญหา ในส่วนที่ดีนั้น ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาจนสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้ แต่ในส่วนที่เป็นปัญหานั้น เมื่อทางโรงเรียนได้สืบสาวราวเรื่องไปถึงต้นสายปลายเหตุแล้ว ปรากฏว่าสาเหตุหลักมาจากครอบครัวทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนจึงได้คิดหาทางแก้ปัญหา โดยให้ทางครอบครัวของนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วย

            สืบเนื่องมาจากโรงเรียนได้มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการศึกษาดูงานในโรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาคอื่นๆ ในปีนี้ ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และได้คิดหาหนทางที่จะให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ในโครงการศึกษาดูงานปีนี้ จึงได้จัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาดูงานด้วย

            สถานที่และภูมิภาคที่ทางโรงเรียนได้เลือกไปศึกษาดูงานคือ ภาคอีสาน ไปดู เสอเพอโมเดล คือการจัดการเรียนการสอนโดยให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เมื่อได้ไปศึกษาแล้ว ปรากฏว่า ที่ชุมชนที่เขาจัด ได้มีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก เริ่มตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งท่านเป็นคนคิดแนวคิดนี้ขึ้นมา โดยท่านได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ ของเด็กนักเรียนในชุมชน ท่านจึงคิดที่จะหาทางแก้ไข โดยให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ท่านจึงได้ศึกษาค้นคว้าถึงกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่จะให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีบทบาทกับโรงเรียน ท่านจึงได้ติดต่อกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อปรึกษาว่า ทางอบต. จะเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรได้บ้าง จากนั้นก็ได้มีการปรึกษา ประชุมกันกับทางโรงเรียน ชุมชน ครอบครัว ว่าจะมีการจัดการกับนักเรียนได้อย่างไรบ้าง เพื่อจะให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

            ผลการดำเนินงานปรากฏว่า เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียน นักเรียนต้องมีกริยามารยาทที่เหมาะสม พูดจาไพเราะตลอดเวลา นักเรียนจะไม่สามารถหาข้ออ้างที่จะพูดไม่เพราะได้ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้เลย เพราะจะมีทั้งครู ผู้ปกครอง คอยดูแลพฤติกรรมอยู่ นักเรียนจะถูกทำโทษถ้าทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะอยู่ ที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาดูงาน

คำสำคัญ (Tags)#การมีส่วนร่วมของชุมชน#ศึกษาดูงานภาคอีสาน#เสอเพอโมเดล

หมายเลขบันทึก: 415972, เขียน: 23 Dec 2010 @ 13:49 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 14:02 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ไว้มีโอกาส จะได้ไปเที่ยวด้วย ^^