>> จิ้งจอกหลอกคนไทย <<

แปดร้อยปีที่สถาบันนั้นได้สร้าง            ไทยจึงตั้งยืนยงดำรงได้

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์มั่นคงตรงกลางใจ  เหล่าลูกไทยใจจงรักเทิดภักดี

แผ่นดินธรรมแผ่นดินไทยได้เรืองรุ่ง     ศาสน์ผดุงกษัตริย์ค้ำความสุขศรี

ชาติมั่นคงดำรงรักสามัคคี                     มาวันนี้ธรรมสั่นไหวไทยปรวนแปร

แผ่นดินธรรมถูกทำลายสลายก่อน        ตามตัดตอนแผ่นดินไทยให้เป็นแผล

ทำแตกแยกแบ่งไทยให้อ่อนแอ             หอกข้างแคร่มักมากอยากกินเมือง

เกมช่วงชิงอำนาจประกาศก้อง              เข้าประลองกำลังวางแดงเหลือง

ฝูงจิ้งจอกหลอกคนไทยไล่เผาเมือง      น้ำเงินเฟื่องสีแสบแอบอ้างดี

ต้นทุนเก่าสถาบันที่สรรค์สร้าง               แทบอับปางลางเลือนถูกเปื้อนสี

พวกแอบอ้างรักพ่อขอทำดี                    มือหนึ่งชี้มือหนึ่งโกยโซ้ยเมืองไทย

พวกจี้ปล้นกินเมืองเรืองอำนาจ              ซ้ำบังอาจดึงฟ้ามาเร่ขาย

"ปกป้องสถาบัน"..คำนี้ที่แยกไทย         แสนเลวร้ายแยกลูกพ่อ...ทรพี

อย่าดูผ่านอ่านให้ดีชี้ให้เห็น                   ตรงประเด็นทุกข์สมุทัยใช่เสียดสี

พวกแอบอ้างรักพ่อก่อวลี                       แยกไทยนี้ที่จงรักผลักการเมือง

กลอนบทนี้สีอะไรนั้นไม่เกี่ยง                 ขอแต่เพียงรักพ่อไทยได้รู้เรื่อง

รู้เท่าทันเภทภัยในบ้านเมือง                  อย่าขัดเคืองแบ่งฟากรักสถาบัน

อันตรายใฝ่การเมืองเป็นเรื่องสี             อ้างพ่อนี้สีนั้นรักสร้างเดียดฉันท์

เกิดเป็นไทยใครไม่รักสถาบัน               คนๆนั้นมิใช่ไทยในแผ่นดิน

เมื่อรักพ่อก็ขอให้จิตไร้สี                       ใครที่มีสีการเมืองปลดเปลื้องสิ้น

อย่าแอบอ้างรักพ่อฉ้อโกงกิน                ไทยจักสิ้นความเป็นไทยอีกไม่นาน  

มาไทยมาสามัคคีสีไม่เกี่ยว                   มั่นกลมเกลียวรักพ่อไทยใจประสาน

ส่วนการเมืองชอบอย่างไรไม่ว่ากัน       ส่วนพ่อนั้นร่วมใจรักเทิดภักดี           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน be5000ความเห็น (0)