สืบเนื่องจากปีงบประมาณ2553 กศน.ตำบลสามเมือง ได้เปิดโครงการทักษะอาชีพ ให้กับนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ตำบลสามเมือง และตำบลใกล้เคียง กลุ่มการทำดอกไม้จันทน์ และการทำพิมเสนน้ำสมุนไพร การพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน การประดิษฐ์ดอกไม้จากธนบัตร เพื่อจำหน่ายงานพิธีต่างๆในชุมชน ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้ผ่านการอบรมให้ความรู้การรวมกลุ่มและการจัดตั้งกลุ่มให้เกิดความเข็มแข็งแล้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้น ทาง กศน.ตำบลสามเมือง เปิดโครงการพัฒนาอาชีพ อบรมให้ความรู้เรื่อง การทำพวงหรีดจากผ้า เป็นการต่อยอดให้กับกลุ่ม เพิ่มศักยภาพของประชาชนได้บริหารจัดการกลุ่มของตนเอง ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป 

        โครงการพัฒนาอาชีพ อบรมให้ความรู้เรื่อง การทำพวงหรีดจากผ้า