คณะทำงาน KM (เรือนจำอำเภอหลังสวน)

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสจะทรงทรงครองราชย์ครอบ 60 พรรษา ในปี 2549

เรื่องเล่าชาวคุก

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2548   เรือนจำอำเภอหลังสวนได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง  โดยได้ทำโครงการให้ผู้ต้องขังปฏิบัติธรรม  โดยใช้หลัก "มหาสติปัฏฐาน 4"  เป็นแนวทางปฏิบัติ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสจะทรงครองราชย์ครบ 60 พรรษา ในปี  2549  มีผู้ต้องขังเข้าปฏิบัติธรรมรวม 120 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนพระวิทยากรจากวัดไทรงามธรรมธราราม จาก จังหวัดสุพรรณบุรี  มาเป็นพระผู้นำปฏิบัติ  โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  นับว่าเรือนจำได้ดำเนินการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังเป็นครั้งที่  2  ในรอบปี...

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรือนจำอำเภอหลังสวนความเห็น (0)