หลังจากที่ตอนนี้ทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  การดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดีก็ยังคงต้องคอยทำต่อไปให้ดีที่สุด  สำหรับวันนี้ปานก็ยังคงปรับพฤติกรรมการกินหวานอย่างต่อเนื่อง  และวันนี้ก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่า  อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง  จากการปรับพฤติกรรมของปานจากช่วงแรกคือการลดการทานขนมหวาน  ทุกชนิด ซึ่งปานก็สสมารถ ลดได้ในระดับหนึ่ง  และพยายามทำอยู่ในทุกวัน   ต่อมาในช่วงหลังปานก็พยายามควบคุมอาหาร ซึ่งได้ผลดีจนรู้สึกได้เพราะนอกจากทำให้เราสุขภาพดีแล้วยังไม่อ้วนอีกด้วย  และไม่ต้องกังวลใจกับการที่จะต้องเสี่ยงกับโรคในระดับหนึ่ง