ผมได้อ่านบทความของ ท่านอาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ท่านได้เสวนา กับ คุณเก่ง ซึ่ง รู้เรื่อง KM  การจัดการความรู้ อย่างดี ทำมานานแล้ว  ( เหมือน พวก M 100) ผมเองเลยมานึกถึง แนวคิดที่ ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยห้าแห่งร่วมกันพัฒนา เป็น Thai UKM จงขออนุญาต นำเอกสารของท่าน ศ.นพ.พิเชษฐ์ อุดมรัตน์ จาก มอ. มาลง เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงใน  blog มข ครับ

 ผมเรียนนำเสนอ เพื่อย้ำเจตนารมย์ในการที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยห้าแห่งกำลังดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๔๗ ทั้งนี้ พวกเราชาว มข.จะได้ศึกษา และ ลองนำมาปฏิบัติครับ เพื่อ เป้าหมายหลัก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 JJ