ตอนนี้ข้าพเจ้าเรียนวิชา Exercise for health อยู่ เป็นวิชาเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งช่วยได้อย่างมากในการออกกำลังกายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รู้หลักในการออกกำลังกายมากมาย และได้นำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วย คือ ผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกกำลังกายกันมาก คิดว่า.....

      การออกกำลังกายทำให้กล้ามเป็นมัดๆ

      เวลามีประจำเดือนควรหยุดออกกำลังกาย

      ทำงานเหนื่อย เรียนหนัก ไม่ควรออกกำลังกาย

      การออกกำลังกายทุกชนิดสามารถป้องกันโรคหัวใจได้

          อยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ เพราะการออกกำลังกายเป็นการสร้างเสริมให้สุขภาพของเราแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ควรแบ่งเวลาประมาณซัก 15-30 นาทีมาออกกำลังกายกันดีกว่านะคะ