นาย วรดลต์ แจ่มจำรูญ

หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก(เขาหินซ้อน)
สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก(เขาหินซ้อน)
Usernamevoradol
สมาชิกเลขที่1178
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบการศึกษา ปร.ด.(พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทำงานด้านวิจัยด้านพืช อนุรักษ์พืช และระบบนิเวศ

เน้นพืชวงศ์เข็ม หรือ วงศ์กาแฟ Rubiaceae และพืชสมุนไพร