ใช้ตะกร้าหวายเก่าๆใส่เครื่องเย็บผ้า เทปวัด ตัวเข็มหมุด วางไว้ข้างโต๊ะวางจักรเย็บผ้าหรือวางไว้ในห้องพักผ่อน ทำงานบ้านจะสะดวกมาก เมื่อต้องการหยิบมาซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาด ไม่ต้องเดินไปหยิบทีละอย่างให้เสียเวลา