พวกของสด ควรซื้อสัปดาห์ละครั้ง ควรเลือกซื้อของตามฤดูกาล จะได้ของถูกนำมาเก็บไว้ในตู้เย็น

คิดรายการอาหารสัปดาห์ละครั้ง เลือกอาหารที่สมาชิกในครอบครัวชอบและควรเปลี่ยนไปอย่าให้รู้สึกเบื่อ