เมื่อซื้อรองเท้าที่มีเชือกผูก ควรซื้อเชือกรองเท้าสำรองไว้อีกชุดหนึ่งมีราคาไม่แพง สำหรับนำมาใช้แทน เมื่อเชือกผูกรองเท้าขาดหรือหายไปในเวลาซัก ถ้าไม่มีเชือกผูกรองเท้า ใช้รองเท้าไม่ได้ หาเชือกมาแทนก็ไม่เหมือนของเดิม