ตู้เย็นที่ใช้แช่น้ำดื่ม อาหารให้เก็บรักษาไว้ได้นานนั้น บางท่านใจร้อน อยากให้อาหาร- เครื่องดื่มร้อนๆให้ เย็นทันใจ นั่นอาจจะเป็นการทำให้อายุของตู้เย็นนั้นสั้นลง

การที่จะให้ตู้เย็นนั้นใช้ได้ทนนานนั้น

จงรักษาความเย็นให้คงที่ จะทำให้ตู้เย็นใช้ได้ทนนาน