คุณมีความยุ่งยากในการกำจัดเศษอาหารหรือเศษผงภายในบ้านใช่ไหมคะ ไม่ยากเลยค่ะ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหาร หรือเศษผง ให้นำเอาฝังดินหรือนำไปทิ้งในถังขยะของเทศบาล ขยะที่ไม่ใช่ของเสียเมื่อผ่่านกรรมวิธีต่างๆแล้วนำกลับมาเป็นปุ๋ยอีก