เมื่อต้องการไปพักค้างคืนที่อื่น ต้องแน่ใจว่าปลาเงินปลาทองที่เลี้ยงไว้ จะได้รับการเลี้ยงดูดีที่สุด ให้กะอาหารที่จะให้แต่ละวัน ตามจำนวนวันที่จากไป วางไว้บนอ่างเลี้ยงปลา เพื่อจะให้คนดูแลบ้านได้ให้อาหารปลาตามที่ได้เตรียมไว้้แทนคุณ