พัฒนากระบวนการเรียนรู้

พัฒนากระบวนการเรียนรู้

โครงการรักษ์ธรรมชาติรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553  ได้มีการจัดโครงการรักษ์ธรรมชาติรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น โดย กศน.มัญจาคีรี นำทีมโดยท่าน ผอ.กศน.มัญจาคีรี และคณะครู ได้นำนักศึกษา ไปเรียนรู้กระบวนการจัดการทางธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ เพื่อให้บุคลากรครูกศน. และนักศึกษาให้มีความรู้ในเรื่องการจัดการทางธรรมชาติเพื่อนำความรู้มาพัฒนาบ้านของตนเอง

      บรรยายด้วยภาพ

ท่าน ผอ.สุรินทร์  หว่างจิตร ให้ข้อเสนอแนะก่อนเดินป่า

 

  

เจ้าหน้าที่อุทยานแนะนำวิธีในการเดินป่า

 

ศึกษาการทำฝายกั้นน้ำ

 

                           เส้นทางในการเดินป่า

 

                                          ยังยิ้มได้  ทั้งครูและนักศึกษา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน weerawutความเห็น (0)