การระบาดของแมลงดำหนามในสวนมะพร้าวของอำเภอเมืองชุมพร

ขณะนี้ได้คลี่คลายแล้วในระดับหนึ่ง