GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
การสร้างสรรค์สื่อการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสื่อเดิม (วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ) ไปสู่สื่อใหม่ เป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมให้เกิดแก่ครูผู้สอน มี 2 ลักษณะ 1. สร้างสรรค์ในการผลิตหรือพัฒนาสื่อ 2. สร้างสรรค์ระบบหรือการพัฒนาเทคนิควิธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 41197
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)