เมื่อวานได้รับโทรศัพท์จากคุณพิชัย เล่งพาณิชย์ เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ บอกว่า มข. จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ มีกลุ่มเลขานุการคณะ/ผอ. กอง เป็นกลุ่มแรก นัดกันวันที่ 4 สิงหาคม 2549 เวลา 13.00 น. ที่ ชั้น 6 ศูนย์บริการวิชาการ และจะใช้เรื่องที่กลุ่มเคยได้คุยกันไว้แล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. โดยสรุปได้ หัวข้อ การบริหารจัดการสำนักงาน เลยจัดการทำสรุปเรื่องที่คุยกันคราวที่แล้วในรูปรายงาน และส่ง Email ถึงทุกคนแล้ว คุณพิชัย ฝากบอกว่างานนี้ท่านรองอธิการบดีรังสรรค์ มีของดีมาฝาก ใครอยากรู้ว่าเป็นอะไร ต้องไปดูในวันที่ 4 สิงหาคม 49 นี้นะคะ รีบตอบรับด่วน