หลักการเลือกสื่อการสอน

หลักการเลือกสื่อการสอน
ต้องพิจารณาความสอดคล้อง ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุบลวรรณ สดชื่นความเห็น (0)