GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
ครูต้องเป็นผู้รู้ถึงเทคนิควิธีในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาเป็นสื่อที่มีศักยภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นหาข้อมูลต่อไปอย่างเต็มที่สูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 41181
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)