การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด

การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด  สมัยสามัญ  สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  ในวันศุกร์ที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด  เวลา ๐๙.๐๐  น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคู้สลอดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • มีประชุมวาระอะไรบ้าง
  • ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ