มหกรรมเบาหวานโลก โรงพยาบาลสมุทรสาคร ปี 2553 (ตอนที่ 3)


ก็เป็นเช่นนั้นเอง...เมื่อมีเรียนรู้...การรับรู้..การจดจำไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นธรรมดา เท่านี้ผู้ให้ก็ปลื้มแล้วค่ะ

 

     หลังอาหารกลางวัน เริ่มด้วยการคุยกันเล่นกัน เพื่อให้ย่อยอาหารก่อนที่จะพบกับรายการต่อไป  มีการสรุปการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับจากฐานทั้ง 6 ดังนี้ค่ะ เรียนรู้สรุปได้กันดีทีเดียว อย่างไรก็ตามทุกคนได้หนังสือไปทบทวนความรู้ที่ถูกต้องที่จัดทำจากผู้เชี่ยวชาญทุกฐานและรวบรวมเล่มโดย ภญ.เอื้อมพร รักจิตร ค่ะ

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากฐานต่างๆถูกบันทึกในกระดาษจากการบอกเล่าของสมาชิกกลุ่ม

กลุ่ม สีม่วง

ฐานที่ 1 อาหารอร่อยล้ำ ไม่ดันไม่หวาน

- รับประทานอาหาร 1 จาน แบ่งเป็น 2:1:1 = 4 ส่วน ผัก 2 ส่วน ข้าว 1 ส่วน เนื้อ 1 ส่วน

ฐานที่ 2 มหัศจรรย์หัวเราะบำบัด

- ไม่เครียด - อารมณ์ดี - ท้องไม่อืด - ไม่เป็นโรคเรื้อรัง

ฐานที่ 3 ทำไมต้อง...และต้องอ่ะ

- BP = 140/90

- ถ้าเป็นเบาหวาน ต้องดูแลตัวเอง เรื่องของฟัน

 ฐานที่ 4 เส้นทางสู่ความมืด เบาหวานขึ้นจอประสาทตา 

- ตรวจตาอย่างน้อยปีละครั้ง

- เบาหวานขึ้นตามี 4 ระยะ

- จอประสาทตาขาดออกซิเจน (ไม่รักษา ตาบอด)

- ต้อกระจก ต้อหิน (ไม่รักษา ตาบอด)

ฐานที่ 5 ร่างกายเปลี่ยนแปลง การทำงานของ ยาเปลี่ยนไป

- การฉีด Insulin ที่หน้าท้อง หน้าแขน หน้าขา และสะโพก

- ควบคุมอาหารที่มีรสหวาน เช่น มะละกอสุก

 ฐานที่ 6 ล้วงไข่ขมอมหวาน

-  เบาหวานมี 4 ชนิด 1. ใช้อินซูลิน 2. ไม่ใช้อินซูลิน 3. คนตั้งครรภ์ 4. ไตและตับ

 ดังนั้นจะได้ความสามัคคี ความพยายาม และตั้งใจ 

กลุ่ม สีชมพู

ฐานที่ 1 อาหารอร่อยล้ำ ไม่ดันไม่หวาน

- ได้รู้จักการกินอาหารให้ถูกต้อง รับประทานให้หลากหลาย ให้เป็นเวลา หลีกเลี่ยงอาหารหวาน น้ำตาล

ฐานที่ 2 มหัศจรรย์หัวเราะบำบัด

- รู้จักระบบหายใจ - ระบบขับถ่าย - โลหิต - พักผ่อนผิวพรรณ - ระบบเจริญพันธุ์

- ระบบทำงานไร้ท่อ- สัญชาติญาณของการอยู่รอด

 ฐานที่ 3 ทำไมต้อง...และต้องอ่ะ

- ได้ความรู้เรื่องเบาหวาน หัวใจ อินซูลิน เบาหวานมี 2-3 ชนิด

 ฐานที่ 4 เส้นทางสู่ความมืด เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

- มี 5 ระดับ

 ฐานที่ 5 ร่างกายเปลี่ยนแปลง การทำงานของ ยาเปลี่ยนไป

- ระบบไต และตับดี เราต้องดูแลตัวเอง

 ฐานที่ 6 ล้วงไข่ขมอมหวาน

กลุ่ม สีเขียว

ฐานที่ 1 อาหารอร่อยล้ำ ไม่ดันไม่หวาน

- ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ผู้เป็นเบาหวาน และความดันโลหิต

 ฐานที่ 2 มหัศจรรย์หัวเราะบำบัด

- คลายเครียด - ระบบไหลเวียนโลหิต- ระบบย่อยอาหาร และขับถ่าย - ระบบการพักผ่อน- ระบบเจริญพันธ์

 ฐานที่ 3 ทำไมต้อง...และต้องอ่ะ

- รู้ชนิดของเบาหวาน

- รู้จักวิธีป้องกันโดยการตรวจร่างกาย

- การปฏิบัติตนโดยการออกกำลังกาย

 ฐานที่ 4 เส้นทางสู่ความมืด เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

- รู้วิธีป้องกันโรคเบาหวานขึ้นตา

- รู้วิธีดูแลช่องปากโดยการตรวจฟันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 ฐานที่ 5 ร่างกายเปลี่ยนแปลง การทำงานของ ยาเปลี่ยนไป 

- รู้วิธีฉีดยาเมื่อควบคุมด้วยยาเม็ดไม่ได้

- รู้ลักษณะอาการของการขาดน้ำตาล และน้ำตาลในเลือดสูง

- การขาดน้ำตาลมีอาการใจสั่น หน้ามืด มือสั่น

- น้ำตาลในเลือดสูง ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ มือเท้าชา

 ฐานที่ 6 ล้วงไข่ขมอมหวาน

- ได้บทสรุปจากการเรียนรู้ทั้ง 5 ฐาน ที่เกี่ยวกับโรคความดัน และโรคเบาหวาน

- ได้มีประสบการณ์จากเพื่อนที่เป็นเบาหวาน

กลุ่ม สีฟ้า

ฐานที่ 1 อาหารอร่อยล้ำ ไม่ดันไม่หวาน

- การกินใช้น้ำมันน้อยลง สูตร 2-1-1 ผักพลไม้

ฐานที่ 2 มหัศจรรย์หัวเราะบำบัด

- หัวเราะไม่ทำให้เครียด ทำให้จิตใจเบิกบาน

 ฐานที่ 3 ทำไมต้อง...และต้องอ่ะ

- มีความรู้เรื่องมากขึ้น

ฐานที่ 4 เส้นทางสู่ความมืด เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

- เส้นทางสู่ความมืดให้ความรู้เรื่องต้อกระจก

 ฐานที่ 5 ร่างกายเปลี่ยนแปลง การทำงานของ ยาเปลี่ยนไป

- ให้ความรู้เรื่องการฉีดยาให้ตัวเอง

 ฐานที่ 6 ล้วงไข่ขมอมหวาน

- ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหามากขึ้น

 กลุ่ม สีแดง

ฐานที่ 1 อาหารอร่อยล้ำ ไม่ดันไม่หวาน

- รู้จักการกิน แบ่งเป็น 4 ส่วน ผัก 2 ส่วน เนื้อ 1 ส่วนข้าว 1 ส่วน

ฐานที่ 2 มหัศจรรย์หัวเราะบำบัด

- การบำบัดไม่ให้น้ำตาลขึ้นสูง หัวเราะได้หลายวิธี ช่วยให้คลายเครียด

ฐานที่ 3 ทำไมต้อง...และต้องอ่ะ

- ให้รู้วิธีป้องกัน เตือนให้ได้สติให้รู้ตัว

 ฐานที่ 4 เส้นทางสู่ความมืด เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

- รู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้น้ำตาลขึ้นสูง

 ฐานที่ 5 ร่างกายเปลี่ยนแปลง การทำงานของ ยาเปลี่ยนไป

- รู้วิธีการใช้อินซูลินในการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง 4 จุด ต้นแขน สะโพก ต้นขา บั้นท้าย

 ฐานที่ 6 ล้วงไข่ขมอมหวาน

-  ถามปัญหา รู้ปัญหาต่างๆที่เจ้าหน้าที่ถาม

 กลุ่ม สีเหลือง

ฐานที่ 1 อาหารอร่อยล้ำ ไม่ดันไม่หวาน

- ควบคุมเรื่องอาหาร 2:1:1 มี ผัก 2 ส่วน ข้าว 1 ส่วน เนื้อ 1 ส่วน

 ฐานที่ 2 มหัศจรรย์หัวเราะบำบัด

- การหัวเราะทำให้คลายเครียด ไม่คิด เสียงหัวเราะมี 9 อย่าง ช่วยร่างกายบริหาร

 ฐานที่ 3 ทำไมต้อง...และต้องอ่ะ

- รู้การปฏิบัติตัวว่าอาหารของโรคเป็นอย่างไรบ้างและการป้องกัน

 ฐานที่ 4 เส้นทางสู่ความมืด เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

- การรักษามี 3 ข้อ- ฉายเรเซอร์- ผ่าตัด- รักษาร่วม

 ฐานที่ 5 ร่างกายเปลี่ยนแปลง การทำงานของ ยาเปลี่ยนไป

- การใช้ยากินและฉีดอินซูลิน ร่างกายเปลี่ยนแปลง ร่างกายเปลี่ยนไป เรียนวิธีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ มีหน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา สะโพก

 ฐานที่ 6 ล้วงไข่ขมอมหวาน

-  ได้ความรู้ว่าเบาหวานมี่กี่ชนิด มี 4 ชนิด 1.ที่ใช้อินซูลิน 2.การตั้งครรภ์ 3. ติดเชื้อ 4. ไม่ใช้อินซูลิน

ก็เป็นเช่นนั้นเอง...เมื่อมีเรียนรู้...การรับรู้..การจดจำไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นธรรมดา เท่านี้ผู้ให้ก็ปลื้มแล้วค่ะ

 13.00 น. พบกับรายการ DM party

โดยคุณหมอจอยสุดสวยเป็นพิธีกร และหมออภิชาติสุดหล่ออารมณ์ดีเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตอบปัญหาเฉลยให้กับผู้ร่วมเล่นเกม

  

รายการต่อไปพบกับเรื่องเล่าการทำงานของจิตอาสาโดยพี่จุ๊นักสังคมคนเก่งมาเป็นพิธีกร กับจิตอาสาที่มีประสบการณ์ทำงาน

ตอนแรกนั่งเล่าประสบการณ์ เล่าไปเล่าไป

ชวนผู้เข้าร่วมประชุมออกกำลังกาย แบบที่เคยทำแล้วดีจริงๆ.. เฮ

  

ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิมอบของขวัญให้กับจิตอาสาที่มาเล่าเรื่องเร้าพลัง

ทุกท่านรับรางวัลที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ

แถมให้อีก 500 บาทจากพี่อำนวยให้ครูต้อย

 

จากนั้นก็...

รายการสำหรับคนไม่ได้อะไรเลยสักอย่างในวันนี้

ออกมา ทำโทษสักหน่อย.. เพื่อแก้กรรมก่อนรับรางวัลเล็กๆน้อย

รายการขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่สละเวลาอยู่ดูแลกันจนเย็น

 

  

 

รายการขอบคุณทุกแผนกที่มาช่วยจัดฐานเรียนรู้ให้ผู้ป่วย

  

รายการมอบของขวัญให้คนดีของพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับรางวัล อารมณ์ดี คอยช่วยเหลือผู้อื่น

ขวัญใจคนดีของพี่เลี้ยง มีคุณสมบัติ อึด เอื้อ เออา... (เฮฮา)

1. สีม่วง              คุณณัฐวรรณ  อัศวลักษณ์อำไพ

2. สีเหลือง           คุณโสภณ  เอี่ยมศิริ

3. สีแดง              คุณอุไร  นิดธงชัยเลิศ

4. สีเขียว             คุณมาลี  ลูกรักษ์     

5. สีฟ้า                คุณน้ำทิพย์  ตันประยูร

6. สีชมพู             คุณอำนาจ  จุลน้ำใจ

 

รายการโหวตชอบมั๊ย ชอบมั๊ยกับงานที่โรงพยาบาลสมุทรสาครจัดให้..

ถ้าชอบยกมือขึ้น......เย้ 

 

 เอ้า..แจก กระดาษน้อยให้ผู้ป่วยและญาติที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเขียนข้อความแสดงความคิด สำหรับ กับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร

      ได้ประโยชน์จากการอบรมครั้งมาก  สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ การบรรยาย ควรจะใช้เสียงในการบรรยายดังกว่าครั้งนี้

       พอใจมาก การให้ความรวมมือดีมาก อยากให้มีเกมเล่นมากกว่านี้ เพราะได้ความรู้มากเลยค่ะ

       กิจกรรมสับเปลียน แบ่งโซนให้กว้างขึ้น นั่งบางยืนบ้าง

       ให้มีกิจกรรมการออกกำลังมากกว่านี้

       อยากให้มีจิตอาสามาร่วมเป็นเครือข่ายให้มากขึ้น

       พอใจให้จัดทำต่อไป

       ดีมาก เวลาก็พอดี

       ทำต่อไป ดีมาก พอใจ

       รูปแบบกิจกรรมโรคเบาหวานจัดดีมาก แต่อยากให้มีกิจกรรมให้มากๆ กว่านี้

       พอใจกับงาน

       พอใจหมาก

       ไม่ต้องปรับปรุงแล้ว ที่ทำอยู่ดีมากเลย สมควรมากแล้วคะ

       พอใจ

       จัดการแบบเก่าเหมือนเดิม พอใจมากเลยค่ะ ขอขอบคุณมากๆ

       ที่จัดดีมาก สาระน่ารู้ วันเวลาพอดี

       ควรจัดให้มีกิจกรรมบ่อยๆ

       แบบนี้ ก็ดีแล้ว

       พอใจมาก

       แบบนี้ก็ดีแล้ว

       พอใจมาก

       พอใจในงานที่จัดวันนี้ มีประโยชน์

       ดีไม่ต้องปรับปรุงอะไร

       พอใจมากและอยากให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม และส่วนร่วม แด่ผู้ที่ด้อยโอกาส

       พอใจมาก อยากให้มีกิจกรรมออกกำลังกายบ้าง

       พอใจ

       อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก ดีทุกอย่าง ได้ความรู้ในการนำไปใช้ดูแลตังเอง

       ดีทุกอย่าง ไม่ต้องปรับปรุงอะไร

       ดีทุกอย่าง ไม่ต้องปรับปรุง ชอบหมดทุกฐาน

       ได้รับความรู้มากเกี่ยวกับเบาหวาน ได้ร่วมกิจกรรมการเล่นดีมาก เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และเป็นกันเองดีมาก อยากให้จัดบ่อยๆ ได้ประโยชน์มาก

       รู้สึกพอใจที่ได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยช ดีมาก

       จัดแบบนี้ดีแล้ว ปีหน้าอยากให้จัดอีก

       พอใจ

       ดีมาก

       ดีมาก

       พอใจ – ดี

       พอใจ มาก

       พอใจ

       พอใจ

       สำหรับวันนี้ได้ความรู้ต่างๆที่ยังไม่รู้อย่างมากมาย ขอให้จัดทำอย่างนี้ให้ต่อเนื่อง  ตลอดไป

       ประทับใจในการฝึกอบรมมาก

       จัดกิจกรรมได้ดี เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยเบาหวาน ควรจัดกิจกรรมนี้ต่อๆไป

       ก็ดีได้ความรู้ไปดูแลตัวเอง

 

       พอใจมากที่มีกิจกรรมเบาหวานมีความดีมาก

       อยากกิจกรรมมากกว่านี้

       การจัดอบรมอยากให้อยู่ในเวลาไม่เกิน 15.00 น.

       ทุกอย่างดี แต่กิจกรรมเพิ่มความสนุกสนานอีกเล็กน้อย เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่น่าเบื่อ

       พอใจมากเลยคะ

       จัดกิจกรรมอย่างนี้ดีมากค่ะ จะได้ไปแนะนำคนในครอบครัวและหมู่บ้านของตนเอง หมอ เจ้าหน้าที่ และวิทยากร ดีมากค่ะ

       พอใจกับกิจกรรมเบาหวาน ดีทุกอย่าง ได้รู้จักผู้ป่วยเบาหวาน และได้เพื่อน ได้รู้วิธีรักษาโรคเบาหวานไปใช้กับผู้ป่วยให้ทุเลา ทำกิจต่อไป ขอให้กำลังใจ หมอทุกคน และเจ้าหน้าที่

       เป็นประโยชน์มาก ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้สำหรับคนเป็นเบาหวาน

                          ทีมงานขอ ขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำค่ะ

และสุดท้ายกล่าวปิดงาน

โดยด้วยหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมเภสัชกรอำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ

 และแล้วกิจกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ทุกคนได้ น้ำดื่มโออิชิ กลับบ้าน อีกคนละ 1    กล่อง ขอให้ทุกท่านมีความสุข ขอบคุณจริงๆ สำหรับผู้ที่มาช่วยและร่วมงานทุกท่านทั้งจากภายในและภายนอกโรงพยาบาลสมุทรสาคร  สำหรับหน่วยงานภายนอกได้แก่ คณะเภสัชสาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร บริบัทโรช  บริษัทบีดี บริษัทเชริงพลาว บริษัทซาโนฟี เอเวนติส

แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

การใดบกพร่องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ศูนย์ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลสมุทรสาคร

                                                                            ยังมีต่อนะคะ..........

หมายเลขบันทึก: 410755เขียนเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2010 19:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 13:31 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
ครูอ้อย อรทัย ช่างสุพรรณ

รบกวน ขอไฟล์รูปถ่าย เป็น zip ไฟล์ก็ได้ค่ะ

ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้

จำไม่ได้ว่าไปวันที่เท่าไรน่ะค่ะ

ที่จำได้คือ รุ่นที่ไป เป็นรุ่นราชการรุ่นที่ 1

ที่ส่วนใหญ๋จะเป็นครูกันน่ะค่ะ

มีกลุ่ม เป็ด ไก่ ช้าง กระต่าย ฯลฯ

พอจะจำได้ม้ยค่ะ

รบกวนด้วยน่ะค่ะ จะเอาไปทำบันทึกน่ะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

orathaioo@hotmail.com

o

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท