จริยธรรมในการวิจัยภาคปฏิบัติ


มจธ. เชิญผมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๕๓   จึงนำ narrated ppt มาฝาก ที่นี่

วิจารณ์ พานิช
๒๘ ต.ค. ๕๓
             

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)