ภาพกิจกรรมการเรียน ป. โท

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศาสนาที่ประกาศอิสระภาพให้แก่มวลมนุษย์โลก ปลดปล่อยมวลมนุษย์ออกมาจากพระหัตถ์ของเทพเจ้า.

ยามเช้า ๆ ของวันอาทิตย์ ที่ 21 พ.ย. 2553 เป็นวันงานลอยกระทงของชาวไทย  ทุกที่เริ่มเตรียมงาน  ขณะผมเองออกจากที่พักมุ่งตรงเข้าเมืองนครศรีธรรมราช  มีเป้าหมายไปถวายความรู้แด่พระคุณเจ้าและฆราวาสจำนวนหนึ่งเรียนร่วมห้องเดียวกันจำนวน 40 รูป/คน  เราเริ่มเรียนกันแต่เช้า ๆ เลย...

ภาพกิจกรรม

พบกันอีกครั้งในวิชาใหม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา

ในบรรยายกาศสบาย ๆ

อย่างเป็นกันเอง

ท่ามกลางท่านผู้รู้ทั้งหลายเราต่างมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

เรียนรู้ร่วมกัน

ทำกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน

จะเห็นได้ว่า...พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประกาศอิสระภาพให้แก่มวลมนุษย์โลก  ปลดปล่อยมวลมนุษย์ออกมาจากพระหัตถ์ของเทพเจ้า...ด้วยหวังพึ่งตนเอง...ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน...ถามตนเองว่าต้องการอะไร...ไม่ถามเทพเจ้าว่าต้องการอะไร...ทำความพอดีให้แก่ตนเอง  ไม่ต้องการความพอดีที่เทพเจ้าทรงประทานมาให้...ถามตนเองว่าอยากกินอะไร  ไม่ถามเทพเจ้าว่าพระองค์ประสงค์เครื่องเซ่นสังเวยอะไรจะหาไปถวาย...นั้นแล.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (2)

อนุโมทนาครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ นาย วัฒนา คุณประดิษฐ์

ก็ได้หลากมุมมองทุกทั่วท้องถิ่นที่ผ่านพบนะครับ

ช่วงนี้มีคิวเดินทางบ่อยขึ้น เพื่อการเรียนการสอนนะครับผม

ขอบคุณครับ