คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทัย

            วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ กศน.อำเภออุทัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ  วิชา  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน ๔๐  ชั่วโมง สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.อุทัย  โดยมีนายเกริก  โชติสุวรรณ  เป็นวิทยากรให้ความรู้

              กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม  นักศึกษา กศน.อำเภออุทัย  และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  สามารถพิมพ์งาน ค้นคว้าข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ตได้ โดยนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพ และใช้ในการเรียนสายสามัญ  ซึ่งการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ รอบดังนี้

            *  รอบเช้า ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชนทั่วไป)

            *  รอบบ่าย ระหว่างเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประชาชนทั่วไป)

 

อาจารย์ฐิฎา  ทองเจริญ  กล่าวต้อนรับและแนะแนวทางในการเรียนให้กับนักศึกษา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์งาน กศน.อุทัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

409528

เขียน

21 Nov 2010 @ 18:52
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 17:15
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก