แนะนำตัวเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทำเว็บวันแรกเป็นไงบ้าง

ดีครับ