จังหวัดชุมพรได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน มหกรรม KM ราชการไทยก้าวไกลสู่ LO เมื่อวันที่ 21 กค 49 ณ โรงแรมมิราเคิล กทม

                             

           วิสัยทัศน์ KM ราชการไทย โดย เลขาธิการสำนักงาน ก.พ.ร.  ผอ.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผอ.สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส)

               

         บริเวณบูธจัดงานของจังหวัดชุมพร ได้รับการเยี่ยมชมจากผู้เข้าร่วมงานและกรมส่งเสริมการเกษตร

                                     

                 ทีม KM เกษตรชุมพร ได้ร่วมเป็นวิทยากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหัวข้อ KM กับการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)

                                     

                 คณะจากจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่จาก สคส.

                จากการเข้าร่วมงานครั้งนี้สิ่งที่ได้รับมีคุณค่ายิ่งและมีแนวทางในการปฏิบัติการจัดการ KM ราชการไทย เพื่อก้าวไปสู่ LO   จากการเข้าฟัง ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นำเสนอเป็นภาพตามข้างล่างนี้ อาจเป็นประโยชน์บ้าง