อีก 1 ภาพในช่วงเวลาสำคัญครับ

 
                                                               งดงามเหมือนยามฝัน

                                                                       ภาพจาก

                                            http://ecard.narak.com/step2.phpid=25


                                                         ฝากฝันกับแสงงาม          เรืองรอง

                                                        วิมานคนธรรค์ครอง          สุขสรรค์

                                                    เหมือนประหนึ่งดุจถ้อย          ร้อยกวี

                                                           ขับกล่อมให้ราตรี          เบิกบาน ..                                                                        จากบันทึกของ July ... bangwela