สถาบันการศึกษา

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพรองรับภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานการพัฒนามนุษย์ผลิตนักศึกษาให้ได้คุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ        สร้างหลักสูตรสำหรับพนักงานที่มีความชำนาญและความรู้ในแต่ละงานให้มีความรู้ในการสอน เพื่อเป็นครูสอนนักศึกษาใหม่ มีการสอบเทียบเพื่อรับปริญญาสำหรับผู้ที่มีความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ในการทำงานแต่ขาดปริญญาสร้างมนุษย์ให้มีคุณค่าและทำประโยชน์ให้แก่สังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการการท่องเที่ยวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นักศึกษาที่จบปริญาตรีด้านการท่องเที่ยว ไม่มีความรู้และทักษะตามที่ผู้ประกอบการต้องการ ในช่วงที่พนักงานบริการไม่เพียงพอ ทางผู้ประกอบการจำใจรับพนักงานใหม่ที่ยังไม่มีความรู้และทักษะเข้าทำงาน โดยให้เงินเดือนถูกๆ พนักงานต้องเข้าไปเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้วยตัวเอง พนักงานที่พัฒนาตัวเองได้ดี จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปสมัครงานที่อื่น เพราะที่เดิมไม่ยอมปรับเงินเดือนให้ตามความสามารถ ถ้าจะได้เงินเพิ่มต้องไปหางานใหม่ เมื่อธุรกิจไม่ดีพนักงานที่เข้าใหม่ก็จะถูกให้ออกจากงาน หรือลดเงินเดือน

นักศึกษาจบปริญาตรี ต้องลงทุนด้วยเงินของผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก แต่พอจบมาสามารถหางานทำได้แต่เงินเดือนน้อยไม่พอเพียงกับค่าครองชีพ จึงทำให้พนักงานในสายท่องเที่ยวขาดพนักงานที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก

จะโทษสถาบันการศึกษาว่าไม่มีคุณภาพผลิตนักศึกษาให้ได้ตามความต้องการของผู้ประกอบการ ก็ไม่ยุติธรรมกับสถานประกอบการ เพราะมีสาเหตุและปัจจัยหลายๆด้านมาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของแนวทางและโครงสร้างของการทำธุรกิจ และกระแสของสังคมไทยในปัจจุบัน