สัมมนา "คิดแปล ต้องคิดบวก"

ขอเชิญท่านที่สนใจงานแปล เข้าฟังงานสัมมนาเรื่อง

คิดแปลต้องคิดบวก

โดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

ดูรายละเอียดได้ที่

www.thaitiat.com/staging/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Appreciative Inquiryความเห็น (0)