สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย

 

 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้นำเงินไปมอบให้

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน จำนวน ๑๑ สหกรณ์

                        

       

          ตามที่ได้เกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ที่ฝนตกหนักหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ  เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ส่งผลให้ทรัพย์สินของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ได้รับความเสียหาย นั้น

          เพื่อเป็นการช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ดังกล่าว สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนสหกรณ์ทุกประเภท ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อรวบรวมและจัดส่งไปมอบให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเดือนร้อยโดยร่วมบริจาคได้ ดังนี้

           ๑. บริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาศรีย่าน ชื่อบัญชี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (กองทุนเพื่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ) เลขที่บัญชี ๑๑๐-๐-๙๒๓๔๔-๘

           ๒. บริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีย่าน ชื่อบัญชี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (เงินช่วยเหลือสหกรณ์ประสบภัยธรรมชาติ) เลขที่บัญชี ๐๑๒-๑-๖๕๖๗๘-๐

          ทั้งนี้ กรุณาส่งสำเนาเอกสารการนำส่งเงินไปยังสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ฝ่ายปกป้องและพิทักษ์ผลประโยชน์ขบวนการสหกรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  หมายเลขโทรสาร ๐-๒๒๔๑-๑๒๒๘

      

ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด

มอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม

            ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด ได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากสมาชิกและเจ้าหน้าที่ร้านสหกรณ์ฯ มามอบให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อนำไปมอบให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี ดร.สุวิชัย ศุภรานนท์ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด

อบสิ่งของบริจาค ช่วยเหลือสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม

          ชสอ. ได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคมามอบให้สันนิบาตสหกรณ์ฯเพื่อนำไปมอบให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีคณะเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยผู้รับมอบ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานสหกรณ์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับคุณ สารินี ไกรพจน์
  • ร่วมด้วยช่วยกัน
  • เพื่อสังคมของเราอยู่ดีมีสุขนะครับ
  • ขอบคุณครับ
  • สวัสดีค่ะพี่สิงห์ป่าสัก
  • ขอบคุณมากที่แวะมาให้กำลังใจกันค่ะ