โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศรับสมัครลูกจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ในปี 2554 นี้ เพื่อนลูกจ้างท่านไดสนใจปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ในโรงพยาบาลของท่าน โปรดเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.mnst.go.th. หรือที่ลิงค์นี้ครับ

 

http://www.mnst.go.th/news_show2.php?news_id=1131

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานของสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณ ธีรพงศ์ ดวงทอง  โทร 089 - 1756870