การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำของรพ.มหาราช จ.นครศรีธรรมราช

คบเพลิง กับงู
ลูกจ้างเปลี่ยนตำแหน่ง

โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศรับสมัครลูกจ้างเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ในปี 2554 นี้ เพื่อนลูกจ้างท่านไดสนใจปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ในโรงพยาบาลของท่าน โปรดเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.mnst.go.th. หรือที่ลิงค์นี้ครับ

 

http://www.mnst.go.th/news_show2.php?news_id=1131

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานของสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณ ธีรพงศ์ ดวงทอง  โทร 089 - 1756870

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมาคมลูกจ้างสาธารณสุข อโยธยา

คำสำคัญ (Tags)#การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ#การรับสมัครปรับเปลี่ยนตำแหน่ง#โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช

หมายเลขบันทึก: 406998, เขียน: 07 Nov 2010 @ 21:03 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

ตามมาเยี่ยมชมและหาข้อมูลค่ะ

ขอบคุณที่แจ้งข่าวค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • บุษราแวะมาชม มาเชียร์ และมาฟังข่าวความก้าวหน้า "การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำของ รพ.มหาราช"  ค่ะ
  • หนาวแล้วรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

                            

ตุ้ม
IP: xxx.7.241.94
เขียนเมื่อ 

ทันข่าววันต่อวัน บำเหน็จตกทอด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมครม. วันที่ 9 พ.ย.

ลูกจ้างรัฐเฮ “คลัง”ชงแก้ระเบียบฯจ่ายบำเหน็จตกทอด 15 เท่า

พฤศจิกายน 4, 2010 by Anuthida_c

Filed under breakingnews, มติ ครม.

Leave a Comment

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมครม. วันที่ 9 พ.ย. กระทรวงการคลังเสนอให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง(ฉบับที่…)พ.ศ. … ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลัง(ฉบับที่ พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษ และมีเวลาทำงานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถเลือกรับเป็นบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ภายหลังออกจากงานของลูกจ้างประจำเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างประจำในระดับหนึ่ง ต่อมาองค์กรของลูกจ้างประจำ ทั้งสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศ และชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย ได้ขอให้พิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำเพิ่มเติม จากที่กำหนดไว้ซึ่งให้ลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนอันเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้รับบำเหน็จฯถึงแก่ความตาย โดยไม่ได้มีการกำหนดเรื่องบำเหน็จตกทอดรองรับไว้ จึงได้เสนอให้ลูกจ่าปงระจำมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดในอัตรา 15 เท่าของบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ เพื่อให้ทายาทของลูกจ้างประจำที่ออกจากงานและเลือกรับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตายสามารถขอรับบำเหน็จตกทอดได้ จึงต้องแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังฯดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุมสิทธิของลูกจ้างประจำในเรื่องนี้ โดยแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3/2 บำเหน็จตกทอด กำหนดให้กรณีที่ผู้รับบำเหน็จ รายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบำเหน็จตกทอดจำนวน 15 เท่าของบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณีให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน โดยแบ่งจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิให้แก่ผู้มีสิทธิตามสัดส่วนของเงินมรดกโดยมิต้องกันส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินดังกล่าวไม่ถือเป็นสินสมรส และกำหนดให้นำวิธีการในการยื่นเรื่องราวขอรับบำนาญลูกจ้างตามข้อ 20 มาใช้กับการยื่นเรื่องราวขอรับบำเหน็จตกทอด โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2552 เป็นต้นไป

ทั้งนี้สำนักงบประมาณพิจาณาแล้วเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบฯดังกล่าว แต่โดยที่ในปีงบฯ 2554 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการปรับปรุงสิทธิให้ทายาทรับบำเหน็จตกทอดไว้ จึงเห็นว่าหาก ระเบียบฯดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก็เห็นสมควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วจำนวน 96,103 ล้านบาท

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณแก้ว มีข่าวเกี่ยวกับลูกจ้างก็แลกเปลี่ยนกันได้ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ บุษรา

ครม.มีมติเรื่องบำเหน็จตกทอดแล้ว รายละเอียด ดู ความเห็นที่ สามของนายหัวตุ้มได้

IP: xxx.55.27.129
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านวอญ่าและเพื่อนลูกจ้างประจำทุกท่าน

ตามที่ ครม ได่พิจารณาเรื่องบำเหน็จตกทอดแด่ทายาทของผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่เสียชีวิตหลังที่ทางลูกจ้างเลือกรับ

บำเหน็จรายเดือนถือเป็นความสำเร็จของลูกจ้างประจำทั้งประเทศที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการการเรียกร้องเรื่องสวัสดิการที่ตกทอด

ให้แด่น้องๆๆพี่ๆๆที่ยังรับราชการอยู่ขณะนี้ ขอขอบคุณทุกๆๆๆๆท่านครับ

เขียนเมื่อ 

งานแสดงมุติตาจิตของชมรมลูกจ้างประจำโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประจำปี 2553

เขียนเมื่อ 

งานแสดงมุติตาจิตของชมรมลูกจ้างประจำโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประจำปี 2553

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับนายหัวตุ้ม

ขอบคุณที่นำข้อมูลมาบอกกล่าวความคืบหน้าเรื่อง บำเหน็จตกทอดครับ

ก้อย
IP: xxx.174.55.209
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่แจ้งค่ะ

ไอสลิม
i-SLYM

14 พค.นี้ทางสมาคมลูกจ้างสาสุข มีหนังสือเชิญประชุมกรรมการที่รพพระนครศรีอยุธยา เรื่องการจัดงาน เกษียณอายุราชการให้กับลูกจ้างสาสุข ความคืบหน้าคุณก้อยติดตามจาก บล๊อกของสมาคมได้