พ.ศ.2461
  • หลวงพ่อฟัก วัดบ้านโป่ง ราชบุรี

พ.ศ.2463

  • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชุ่ม วัดท่ามะเดื่อ ราชบุรี
พ.ศ.2471
  • เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดบ้านโพธิ์ : เหรียญรุ่นนี้แจกปี 2474 สมัยท่านยังหนุ่ม เริ่มสร้างประมาณปี 2471 ประมาณ 5,000 เหรียญ โดยช่วงแรกเริ่มปั๊มเหรียญเนื้อออกเงินก่อนเล็กน้อย แล้วค่อยปั๊มเหรียญเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง กับทองแดงผิวไฟตามมา หลวงพ่อเปลี่ยนท่านเป็นพระเกจิที่เก่งมาก แต่ท่านมรณะภาพเมื่ออายุเพียง 45 ปี

อ่านต่อ