นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร


ครูค้นคน
สร้างคุณค่า สู่สังคมอย่างยั่งยืน
Username
thanakorn_j
สมาชิกเลขที่
127426
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา

  • ครุศาสตรบัณฑิต ช่างอุตสาหกรรม (ช่างยนต์ ) วิทยาลัยครูพระนคร
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏพระนคร

การทำงาน

  • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / วิทยากรด้านเทคนิคยานยนต์
  • หัวหน้าส่วนฝ่ายพัฒนาบุคลากร
  • ครูผู้สอนประจำสถาบันซัมมิท
  • Master Trainer - TWI JR for Automotive Human Resource Program ภายใต้การกำกับดูแลของ สถาบันยานยนต์
  • นักคิด นักเขียน และงานวิชาการอิสระ สาขา ปรัชญาและกลุ่มวิชา Mind Management , งานไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ยานยนต์ , การสร้างแรงบันดาลใจในบุคคล , การพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง , การปฏิบัติต่อคน
  • อาจารย์พิเศษระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คณะการจัดการอุตสาหกรรม , การจัดการ รายวิชา พฤติกรรมองค์กร , การจัดการนวัตกรรม

ช่องทางเข้าดู ข้อมูล / ผลงาน / งานวิชาการ / การติดต่อสื่อสารใน Social network

ปรัชญาการทำหน้าที่ครู

     มนุษย์ทุกคนมีความใฝ่ดีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด เพียงแต่เราอาจจะนิยามคำว่า "ดี" ไว้แตกต่างกันออกไป ตามกฎของปัจเจกในแต่ละบุคคล มนุษย์ทุกคนจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้ถูกต้องตามครรลองที่เหมาะสมได้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ ดังนั้นทุกคนควรได้รับเกียรติอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการแบ่งแยกด้วยชนชั้นและฐานันดร การให้โอกาสจึงเป็นการให้ ที่ถือได้ว่าเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่ ครูต้องให้โอกาสกับผู้เรียนได้รวบรวมองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการให้ความจริงแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด และคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นเกิดการพิสูจน์องค์ความรู้ด้วยตัวของเขาเอง ให้เขาได้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินองค์ความรู้ที่เขาสร้างขึ้นมานั้นด้วยตัวของเขาเอง "ครูจึงต้องขายความจริง ไม่ขายความเชื่อ ครูต้องสอนในสิ่งที่เป็นตัวตนของตนเอง ไม่สอนในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง และต้องสอนผู้เรียนโดยผ่านการสอนตัวเองก่อนเสมอ"

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท