เกมคิดเลขเร็ว ตั้งโจทย์ สุ่มผลลัพท์และ นาฬิกาจับเวลา ที่ใช้ในการแข่งขัน (ทุกระดับ)

โหลดได้แล้วปรับใหม่เพิ่มระดับมัธยม จากเดิมมีแค่ประถม โหลดที่นี่

หมายเหตุ ศุนย์สอบบางศุนย์ เวลาตอบให้เขียนเป็นสมการ ด้วย  คุณว่ามีในกติกาหรือไม่ แสดงความคิดเห็นด้วย (กว่าจะคิดออกก็แทบตายแล้ว เวลาตอบลืมใส่วงเล็บก็ผิด เวลาก็น้อย)