วันนี้ (24 กรกฎาคม 2549) เวลา 13.00น สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ขอใช้ห้องประชุมศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอถ้ำพรรณรา จัดประชุม คณะอนุกรรมการปฎิรูปที่ดินระดับอำเภอ จำนวน 25 คน  โดยมี ท่าน นายอำเภอ นายณัฐพนธ์  เกียรติโชติชัย เป็นประธานในการประชุม 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอถ้ำพรรณรา  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มาใช้สถานที่ของเราในการจัดกิจกรรม หวังว่าโอกาสหน้าท่านคงจะให้เราได้บริการท่านอีก