สร้างสรรค์ แข่งทำลายล้าง

จากการสำรวจพันธุ์พืชในภาคใต้ในเดือนนี้ ผมพบว่าในพื้นที่ป่าโดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับชุมชนมีการบุกรุกเพื่อปลูกยางพารากันมากกว่าปีที่ผ่านๆมามาก โดยเฉพาะการลักลอบนำกล้วยไม้ป่าออกมาขายให้แก่ผู้คนในเมือง โดยเฉพาะภูเก็ตที่มีกำลังซื้อสูง แสดงว่าในภาคใต้มีการทำลายพื้นที่ป่า และยังมีการลักลอบนำพืชป่ามาตอบสนองคนเมืองที่ใช้เงินซื้อทรัพยากรหลายนี้ ในขณะที่การศึกษาด้านอนุกรมวิธานในกลุ่มกล้วยไม้ยังก้าวหน้าไปอย่างช้าๆ มีเพียงคนเพียงไม่เกินสิบคนที่สนใจทำงานศึกษากล้วยไม้ด้านอนุกรมวิธานอย่างจริงจัง จนน่าจะคาดได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ระหว่างผู้ทำลาย และผู้ศึกษา โดยที่เรามักจะพบตามแหล่งอื่นๆของประเทศเช่น ภาคเหนือ ตามตลาดทุ่งเกวียน ดอยเชียงดาว โดยเฉพาะจตุจักร จนบางครั้งเราอาจจะพบพืชชนิดใหม่จากตลาดต้นไม้ในจตุจักรก็เป็นไปได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อนุกรมวิธานพืชความเห็น (0)