ทบทวนชีวิต ๑ สัปดาห์ ๑๒-๑๘ กย. ๔๘


สุขใจ ได้ทำคุณประโยชน์
ทบทวนชีวิต ๑ สัปดาห์  ๑๒-๑๘ กย. ๔๘

     วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (เมียกำหนด)    มีคนมาขอนัดไปต่างจังหวัด แต่ไม่รับ    จึงมีเวลานั่งทบทวนชีวิตใน ๑ สัปดาห์

·        พบโอกาสเข้าไปหนุน KM ภาคประชาชน    ขบวนการสวัสดิการผู้สูงอายุภาคประชาชน    คือโครงการสัจจะวันละบาท    ออมเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน    นำโดย ดร. ครูชบ ยอดแก้ว แห่ง จ. สงขลา และแกนนำจากภาคราชการ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม    หวังสร้างระบบใหม่ ราษฎร์ – รัฐ พัฒนา     เดินด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ    มองมุมหนึ่งเป็น KM เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
·        พบโอกาสเข้าไปรับใช้ กศน.    นำ KM สู่กิจกรรม กศน.    มอง กศน. เป็นขบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตภาคประชาชน    หวังร่วมพัฒนา กศน. ในกระบวนทัศน์ใหม่     ที่มองชาวบ้านเป็น “คุณกิจ”   กศน. เป็น “คุณอำนวย”     เริ่มที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรืออาจรวม จ. สงขลาเข้าไปด้วย เป็น ๔ จว.    มี ดร. รุ่ง แก้วแดง  รมช. ศึกษาธิการ เป็น “คุณเอื้อ”    ร่วมกันขับเคลื่อน กศน. ให้กลายเป็น ระบบ “คุณอำนวย” ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวบ้าน
·        ค้นพบหลักการ เชื่อมประสาน    จากการไปร่วมกิจกรรมกับ มรภ. ยะลา ในโครงการ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์     เน้นความเชื่อมโยงระหว่างสรรพสิ่ง    ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ หรือธรรมะ    ทั้งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิต    และระหว่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจนเป็นวิถีชีวิตร่วมกัน – วัฒนธรรม     คือในการดำเนินการพัฒนาทุกอย่างให้เน้นที่ ความสัมพันธ์ (relationship) ของสรรพสิ่ง     เน้นการอยู่ร่วมกัน มากกว่าการชิงเด่นชิงดีหรือเอาเปรียบกัน    แนวคิดเช่นนี้ ศ. สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ปราชญ์แห่งยุคสมัย เรียกว่าวิธี “สาวย่าน นับโยด”
·        ได้เชื่อมโยงโรงเรียนชาวนาสุพรรณบุรี ที่หนุนโดย มขข. กับ ศ. ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต,  สศช.,  สกศ.,  และสถาบันวิจัยโภชนาการ มม.,  มก. กำแพงแสน  และอื่นๆ     โรงเรียนชาวนา มขข. ได้กลายเป็นกรณีตัวอย่างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของชาวบ้าน    เป็น ขบวนการการเรียนรู้ของชาวบ้าน (People’s Learning Movement)
·        ส่งทีม สคส. และ ปชส. ออก “จับภาพ KM” ที่นครศรีธรรมราช   สุราษฎร์  และชุมพร    มุ่งหวังเชื่อมโยง “KM ของจริง” สู่สังคมไทย     ให้ค่อยๆ ก่อเกิด “ขบวนการ สังคมความรู้” ในลักษณะที่เป็นขบวนการที่ “มีชีวิต" (organic)   คนที่ออกไปคือ ตุ่ม  อ้อ และ อ้อม
·        เชื่อมขบวนการ “สารานุกรมวิกิไทย” (www.wikipedia.org)  (ที่ อ. กรกฎ เชาวะวนิช (korakot@gmail.com) กำลังขับเคลื่อน   และจะมีการนำเสนอในงานมหกรรมจัดการความรู้ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ – ๒ ธค. ๔๘ ด้วย)  เข้ากับโครงการศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ มรภ. ยะลา ที่ลำพะยา
·        ดำเนินการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” แก่ TEI ให้มองลู่ทางใช้ KM สร้างความเข้มแข็งขององค์กรได้ชัดเจนขึ้น    ได้เรียนรู้ความท้าทายของการประยุกต์ใช้ KM ในองค์กรที่กำลังมีความสำเร็จสูง

รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมอยู่ในบันทึกของแต่ละเรื่อง ใน thaikm.gotoknow.org นี้
วิจารณ์ พานิช
๑๘ กย. ๔๘
หมายเลขบันทึก: 4052เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2005 21:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:59 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี